C/ Balmes, 8 - 3º 2ª

08291 - Ripollet (Barcelona)

Email.: info@aypes.com

imagen imagen imagen

paginas

Líneas de Vida

Suministro, instalación y mantenimiento de líneas de vida y puntos de anclaje.

 

Hay diferentes tipos de líneas de vida que somos profesionales a instalar:

 

Horizontales: las líneas de vida horizontales permiten el desplazamiento horizontal en alturacon total seguridad (tejados, puentes, fachadas, etc.).
Verticales: las líneas de vida verticales son un dispositivo que permite que los accesos verticales se realizan con total seguridad.
• Se puede equipar todo tipo de estructuras (torres, escaleras, pilares, puentes, grúas ...)
Fijas.
Temporales.
Sistemas de seguridad comunes (redes anticaídas en puentes, estructuras, edificación, etc.).
• Suministro de sistemas de protección individual (EPI).

 

Estos sistemas están homologados por el fabricante del sistema cumpliendo con la norma UNE correspondiente La certificación y diseño del sistema anticaída lo realiza AYPES mediante su departamento técnico.

 

Finalmente el montaje lo realizan montadores de AYPES especializados y homologados.

 

Política de Privacidad

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l'objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: tony@liceoegara.org. L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L'enviament de la seva informació personal a través d'aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L'acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.