C/ Balmes, 8 - 3º 2ª

08291 - Ripollet (Barcelona)

Email.: info@aypes.com

imagen imagen imagen

paginas

Gestión de Obra

Gestión de Obras (Project management)

 

En la actualidad se hace altamente importante el control y la correcta gestión de cualquier tipo de obra.


Análisis viabilidad inicial:


Analizar desde el inicio del proyecto, las posibilidades económicas y legales, para su ejecución, y en verso, determinar las necesidades asumibles en el volumen de actuación, el diseño y en la calidad, adaptadas a las necesidades del promotor (propias y / o de mercado).

 

Análisis proyecto inicial:

 

- Definir exactamente las mediciones y unidades de obra necesarias
- Controlar los presupuestos, para detectar desviaciones de características en verso el proyecto.

- Gestionar y tramitar toda la documentación necesaria.

 

Análisis y control de costes de obra:

 

-Controlar la contratación de las diferentes unidades de obra.
-Controlar las desviaciones presupuestarias.
-Realizar las valoraciones y certificaciones de obra ejecutada necesarias para la liquidación de las partidas de obra.

 

Gestión documentación cierre obra:

 

Gestionar y tramitar toda la documentación necesaria para el cierre de la obra y la legalización definitiva de la misma. Tramitación de solicitud uso y ocupación, cédula de 1 ª. Empleo y preparación declaración catastral, entre otros.

 

Política de Privacidad

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l'objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: tony@liceoegara.org. L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L'enviament de la seva informació personal a través d'aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L'acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.