C/ Balmes, 8 - 3º 2ª

08291 - Ripollet (Barcelona)

Email.: info@aypes.com

imagen imagen imagen

paginas

Dirección de Obra

Dirección de obraEl director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, para asegurar su adecuación al fin propuesto.Son trabajos del director de obra:Asume técnico de la ejecución del proyecto como director de obra.
Visitas de obra.

Control de la ejecución de la obra.

Control de la obra terminada, certificado final de obra.

Control de recepción mediante la orden de ensayos, control de calidad (si la intervención lo requiere).

 

Política de Privacidad

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l'objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: tony@liceoegara.org. L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L'enviament de la seva informació personal a través d'aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L'acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.