C/ Balmes, 8 - 3º 2ª

08291 - Ripollet (Barcelona)

Email.: info@aypes.com

imagen imagen imagen

paginas

Línies de Vida

• Subministrament, instal · lació i manteniment de línies de vida i punts d'ancoratge.

 

Hi ha diferents tipus de línies de vida que som professionals a instal · lar:

 

• Horitzontals: les línies de vida horitzontals permeten el desplaçament horitzontal en alturacon total seguretat (teulades, ponts, façanes, etc.).
• Verticals: les línies de vida verticals són un dispositiu que permet que els accessos verticals es realitzen amb total seguretat.
• Es pot equipar tot tipus d'estructures (torres, escales, pilars, ponts, grues ...)
• Fixes.
• Temporals.
• Sistemes de seguretat comuns (xarxes anticaigudes en ponts, estructures, edificació, etc.).
• Subministrament de sistemes de protecció individual (EPI).

 

Aquests sistemes estan homologats pel fabricant del sistema complint amb la norma UNE corresponent La certificació i disseny del sistema anticaiguda el realitza AYPES mitjançant el seu departament tècnic.

 

Finalment el muntatge el realitzen muntadors de AYPES especialitzats i homologats.

 

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l'objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: tony@liceoegara.org. L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L'enviament de la seva informació personal a través d'aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L'acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.