C/ Balmes, 8 - 3º 2ª

08291 - Ripollet (Barcelona)

Email.: info@aypes.com

imagen imagen imagen

paginas

Gestió d'Obra

Gestió d'Obres (Project management)

 

En l'actualitat es fa altament important el control i la correcta gestió de qualsevol tipus d'obra.


Anàlisi viabilitat inicial:


Analitzar des de l'inici del projecte, les possibilitats econòmiques i legals, per a la seva execució, i en vers, determinar les necessitats assumibles en el volum d'actuació, el disseny i en la qualitat, adaptades a les necessitats del promotor (pròpies i / o de mercat).

 

Anàlisi projecte inicial:

 

- Definir exactament els mesuraments i unitats d'obra necessàries
- Controlar els pressupostos, per detectar desviacions de característiques en vers el projecte.

- Gestionar i tramitar tota la documentació necessària.

 

Anàlisi i control de costos d'obra:

 

-Controlar la contractació de les diferents unitats d'obra.
-Controlar les desviacions pressupostàries.
-Realitzar les valoracions i certificacions d'obra executada necessàries per a la liquidació de les partides d'obra.

 

Gestió documentació tancament obra:

 

Gestionar i tramitar tota la documentació necessària per al tancament de l'obra i la legalització definitiva de la mateixa. Tramitació de sol · licitud ús i ocupació, cèdula de 1 ª. Ocupació i preparació declaració cadastral, entre d'altres.

 

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l'objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s'estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: tony@liceoegara.org. L'acceptació de la present Política de Privacitat implica l'autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L'enviament de la seva informació personal a través d'aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L'acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l'acceptació de les Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.